Hae

Hae Rotkon hallituksen jäseneksi

Toimikausi 1.1. - 31.12.2015

Haettavissa olevat paikat:

  • 3 henkilöä Rovaniemeltä
  • 3 henkilöä Kemi-Torniosta

 

Edustajisto valitsee hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään 1.12.2014 klo 10 - 14 Rovaniemellä. Kaikki hakijat voivat halutessaan esitellä itsensä edustajistolle edustajiston järjestäytymiskokouksessa ja perustella omaa hakeutumistaan suullisesti ennen päätöksentekoa. Mikäli henkilö on estynyt saapumaan paikalle, luetaan perustelut suullisesti hakijan hakulomakkeesta edustajiston jäsenille.
Hallitukseen valituksi tulleiden henkilöiden tulee olla valmiita osallistumaan perehdytykseen, joka järjestetään joulukuun puolessa välissä

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan omassa järjestäytymiskokouksessaan

Hallituksen kokouskieli on suomi

Hakuaika päättyy 1.12.2014 klo 9.00

Hae ROTKOn vaalilautakuntaan

Vaalilautakunta toimeenpanee opiskelijakunnan vaalit ja jäsenäänestykset. Vaalilautakunnan
toimikausi jatkuu seuraavan vaalilautakunnan nimeämiseen asti. Edustajisto nimeää
vaalilautakuntaan neljästä (4) kuuteen (6) henkilöä.

Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan
sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai vaalilautakunnan itse nimeämä henkilö.

Vaalilautakunnan tehtävänä on mm:

  • Järjestää edustajistovaali
  • Järjestää mahdolliset jäsenäänestykset
  • Päättää edustajistovaaliin ja jäsenäänestykseen liittyvistä asioista

 

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä. Jokaisella
vaalilautakunnan jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänten
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Vaalilautakunnan kokouskieli on suomi

Hakuaika päättyy 1.12.2014 klo 9.00

Hae Lapin AMK hallitukseen opiskelijajäseneksi

 

Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

Opiskelijaedustajan valinnan suorittaa opiskelijakunnan edustajisto.

Ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävänä on muun muassa:

  • päättää ammattikorkeakoulun strategiasta
  • päättää ammattikorkeakoulun talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta
  • hyväksyä ammattikorkeakoulun johtosääntö ja muut vastaavat määräykset
  • valita ja erottaa rehtori
  • päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä

Ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävistä säädetään tarkemmin ammattikorkeakoululain (he 26/2014) 16 pykälässä. Opiskelija on hallituksen täysivaltainen ja tasavertainen jäsen samoin osakeyhtiölain mukaisin vastuin ja velvollisuuksin kuin muutkin hallituksen jäsenet.

Hallitukseen kuuluu yksi opiskelija, jonka tulee sitoutua hallituksen työskentelyyn ja käyttää aikaa asioihin perehtymiseen. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa ja kokouksiin tulee valmistautua hyvin.

Opiskelijaedustajaksi voi hakea Lapin ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäoleva opiskelija.

 

Opiskelijaedustajaksi haetaan sähköisellä hakemuksella, joka tulee täyttää 1.12 klo 9:00 

Linkki hakemukseen: sähköinen hakuomake

Opiskelijakunnan edustajisto valitsee opiskelijaedustajan järjestäytymiskokouksessaan  1.2.2014

Valinnasta ilmoitetaan henkilölle ja osakeyhtiön yhtiökokous vahvistaa valinnan.

Lisätietoja opiskelijaedustuksesta:

Joni Lalli, hallituksen puheenjohtaja 

puheenjohtaja@lapinrotko.fi 

+358 (0) 40 152 8500