Edustajistoon

Edustajiston toiminta

 

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää opiskelijoista koostuva edustajisto, johon kuuluu 9-15 varsinaista jäsentä. Edustajisto valvoo opiskelijoiden etuja tekemällä suurimmat opiskelijakuntaa koskevat päätökset.

Edustajistokausi on yksi kalenterivuosi. Järjestäytymiskokous pidetään kuitenkin ennen kauden alkua marras-joulukuun vaihteessa. Edustajisto kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa kokoukseen päättämään hallituksen valmistelemista asioista. Virallinen kokouskieli on suomi.

Edustajisto valitsee vuosittain vaihtuvan hallituksen toteuttamaan ROTKOn operatiivista toimintaa. Edustajiston tehtävä on valvoa hallituksen toimintaa ja varmistaa toiminnan olevan strategian ja toimintasuunnitelman mukaista. Edustajistoa johtaa edustajiston keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

Lisäksi edustajiston jäsenet osallistuvat aktiivisesti ROTKOn työskentelyyn.

Hae edustajistoon


Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO järjestää edustajistovaalit marraskuussa 2017.

Edustajistovaalia toimitettaessa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjä sekä edustajiston hyväksymää vaaliohjesääntöä ja asiaa käsitteleviä pykäliä Suomen laista.

Edustajistovaalissa ehdolle voivat asettua ja äänioikeuttaan käyttää opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneet opiskelijat. Opiskelijan on täytynyt maksaa opiskelijakunnan jäsenmaksun. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että opiskelijalla on opiskelijakunnan myöntämä opiskelijakortti, jossa on voimassa oleva lukuvuosit- tai lukukausitarra.

Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni.

Vaali toteutetaan D'Hontin menetelmällä. 

Aikataulu

 

Ehdokasasettelu aikavälillä: 13.9. - 11.10.2017

Sähköinen ennakkoäänestys aikavälillä:: 18.10. - 1.11.2017

Varsinainen vaalipäivä: 8.11.2017