Opiskelijakortin myöntämisen ehdot

Ammattikorkeakoululain (§41) mukaan kaikki päätoimiset opiskelijat (ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat ovat myös päätoimisia) voivat kuulua opiskelijakuntaan ja opiskelijakunta voi halutessaan ottaa jäseneksi myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita (esim. vaihto-opiskelijat).

 

Opiskelijan on täytettävä seuraavat sinisen opiskelijakortin myöntämisehdot:

1) Suoritat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää amk-tutkintoa.
2) Olet ilmoittautunut läsnäolevaksi lukukaudelle/lukuvuodelle.

Mikäli olet avoimen AMKn opiskelija, tai sinulla on muuta kysysttävää myöntämisehdoista, ota yhteyttä rotko(at)lapinamk.fi.