Opiskelijan oikeudet

Opiskelijan oikeudet:

SINULLA ON OIKEUS

 • Saada tietoosi opintojakson suoritustavat, arviointiperusteet ja päättymisajankohta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opintojakson ensimmäisellä kontaktikerralla opettaja käy yhteisesti läpi kaikki opintojakson läpäisyyn vaadittavat suoritukset, niiden vaikutukset arvosanaan ja opintojakson aikataulun. On syytä huomioida, että päättymisajankohdan jälkeen ei opintosuorituksia oteta vastaan. Opintosuoritus kirjataan ASIOon viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson päättymisajankohdasta. (Tutkintosääntö §21)

 • Saada hyväksiluettua aiemmin suorittamiasi opintoja tutkintosäännön §18 perusteella koulutusohjelman koulutuspäälliköltä. Hyväksilukemiseen vaikuttaa se, kuinka hyvin aikaisemmat opinnot vastaavat koulutusohjelman tavoitteita ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. (Tutkintosääntö §19)

 • Korottaa opintojakson arvosanaa. Hylätyn arvosanan saatuasi sinulla on mahdollisuus yrittää suoritusta kaksi kertaa. Mikäli näillä kolmella kerralla ei tule hyväksyttyä suoritusta, on opintojakso aloitettava uudelleen. Hyväksyttyä arvosanaa on mahdollista yrittää korottaa kerran koulutuspäällikön hyväksymän anomuksen perusteella. (Tutkintosääntö §22)

 • Antaa palautetta opintojaksoista, koulutusohjelmasta ja opetuksen laadusta. Opintojaksopalautteella voi vaikuttaa yksittäisen opintojakson ja opettajan opetuksen laatuun.

 • Saada tieto annetun palautteen käsittelystä. (Laadunvarmistusjärjestelmä ja Yksikön laatukäsikirja)

 

SINULLA ON VELVOLLISUUS

 • Ilmoittautua läsnä/poissaolevaksi lukukausittain. Sinun tulee ilmoittautua lukukausittain läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Mikäli et tee ilmoittautumista menetät opiskeluoikeutesi. (Tutkintosääntö §6)

 • Laatia ja ylläpitää HOPSia ja urasuunnitelmaa. (Tutkintosääntö §18)

 • Huolehtia opintojaksoille ilmoittautumisesta. (Tutkintosääntö §21)

 • Suorittaa opintojakso opintojaksosuunnitelman mukaisesti. (Tutkintosääntö §21)

 • Antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta.

 • Olla aktiivisesti mukana opintojaksojen ja koulutuksen kehittämisessä.