Koulutus 2017

 tutor.png

Tuutorina oleminen on haastavaa, mutta erittäin palkitsevaa. Se vaatii tuutorilta tiimityöskentelytaitoja, itseohjautuvuutta sekä ajankäytönhallintaa. Tämän vuoksi jokainen tuutoriksi haluava koulutetaan ROTKOn toimesta. Ainoastaan koulutukseen valitut ja sen hyväksyttävästi suorittaneet opiskelijat saavat toimia virallisesti tuutorina. Tuutorkoulutukseen on mahdollista hakea vain kerran vuodessa.

Tuutoriksi voi hakea ensimmäisen tai toisen vuoden Lapin AMK opiskelija, joka suorittaa tutkintoa päiväopintoina. Myös kolmatta vuotta opiskeleva henkilö voi hakea tuutoriksi, mikäli opintojen aikataulut lukuvuoden 17-18 aikana mahdollistavat  tuutorin tehtävien hoitamisen. Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoina opintojaan suorittava opiskelija voi myös hakea tuutoriksi. Hakulomakkeessa tulee tällöin ilmoittaa "vapaa sana" -kohdassa lisätietona, että opiskelee avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopintoja.

 

AVAA JA TÄYTÄ HAKULOMAKE TÄSTÄ

 

Hakuaika 7.11. - 4.12.2016

Tuutorhaun ja koulutuksen vuosikello.jpg

Haastattelu

Kaikki hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun

 • Haastatteluryhmät laaditaan koulutusohjelmittain
 • Kutsu lähetetään sähköpostilla koulun sähköpostiosoitteeseen
 • Haastattelut toteutetaan ajalla 16.1. - 3.2.2017
 • Ryhmähaastattelun kesto on noin 30 minuuttia/ ryhmä
 • Haastattelijoina toimivat: Rotkon edustaja, alalla toimivan yhdistyksen tuutorvastaava sekä AMKn edustaja.
 • Haastattelijat valitsevat osallistujat tuutorkoulutukseen.

 

Valinta

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos sähköpostilla tiistaina 7.2.2017

 

Koulutus

 

Osa 1, Tuutoroinnin perusteet

Koulutuksen ensimmäisessä osassa perehdytään tuutorin rooliin, vuorovaikutustaitoihin, ryhmäytymiseen sekä verkostoihin jossa tuutori työskentelee. Koska koulutettavia tuutoreita on paljon, jaamme osallistujat aloittain ja järjestämme koulutuksen kolmeen kertaan

Ohjelma ja aikataulu lyhyesti:

 • Perjantai: Ryhmätyöskentelyä kampuksella, jonka jälkeen siirtyminen linja-autoon joka vie leirille.
 • Lauantai: Leirillä ryhmätyöskentely jatkuu koko päivän. Illalla ohjelmallista vapaa-aikaa
 • Sunnuntai: Palautekeskustelu, loppusiivous ja paluu kotiin

 

17.2 - 19.2.2017 Koulutus: Kemin ja Tornion tuutorhakijoille

 • Business Information Technology
 • Tietojenkäsittely, tradenomi
 • Kuvataide, kuvataiteilija 
 • Liiketalous, tradenomi 
 • Nursing
 • Sairaanhoitaja-/ Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus, sosionomi 
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri
 • Konetekniikka, insinööri

 

17.3. - 19.3.2017 Koulutus (Roi1): Rovaniemen tuutorhakijoille

 • Maanmittaustekniikka, insinööri 
 • Maaseutuelinkeinot, agrologi 
 • Metsätalous, metsätalousinsinööri 
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri 
 • Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri 
 • Liikunta ja vapaa-aika, liikunnanohjaaja 

 

31.3. - 2.4.2017 koulutus (Roi2): Rovaniemen tuutorhakijoille

 • Fysioterapeuttikoulutus, fysioterapeutti 
 • Sairaanhoitaja-/ Terveydenhoitajakoulutus.
 • International Business
 • Liiketalous, tradenomi 
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta, restonomi 
 • Tourism

 

Osa 2, Suuntaava opetus

Koulutuksen toisessa osassa tuutori valitsee ja perehtyy vähintään yhteen tuutorin erityistehtävään osallistumalla suuntaavan opetukseen.  Opetus järjestetään kontaktiopetuksena Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa. Kaikki kontaktitunnit tapahtuvat eriaikoina joten opiskelijalla on mahdollisuus suuntautua useampaan eri erityistehtävään. Kontaktiopetuksen kesto on noin 2 oppituntia/ suuntaus.


Suuntautumisvaihtoehdot:

 • Kansainvälinen tuutorointi
 • Markkinointituutorointi
 • Liikuntatuutorointi