Viikkotiedote vko 19 / Newsletter week 19

rotko-newsletter


Viikkotiedotteen aikataulut muuttuvat

[FIN]

Viikkotiedotteet julkaistaan vastedes tiistaisin.
Materiaalit tulee toimittaa viimeistään maanantaihin kello 16 mennessä nettisivuilta löytyvän linkin kautta. Tämän jälkeen tulleet ilmoitukset siirtyvät automaattisesti seuraavan viikon tiedotteeseen.

***

[ENG]

Newsletter publishing time

From now on newsletter will be posted every tuesday.
All the materials have to be sent before monday 16pm through the link at the ROTKO website. Materials that have been sent after Monday 16pm will be automatically postponed to the next week newsletter.


Uusi tarra opiskelijakorttiin

[FIN]

Syksyn lukukausitarrat eivät ole enää voimassa. Varmista, että saat kesälläkin palvelut ja tavarat huokeampaan opiskelijahintaan ja käy uusimassa tarra opiskelijakorttiisi, jos et ole sitä vielä ehtinyt tehdä.
Tarroja saa ROTKOn toimistoilta, kevään lukukausitarra maksaa 15€ ja se on voimassa syyskuun loppuun asti. Maksu mieluiten kortilla, säästetään luontoa.

Ja jos et vielä opiskelijakorttia omista, tilaa se ROTKOn nettisivuilta osoitteesta lapinrotko.fi.

***

[ENG]

New sticker to your student card

Ohoi dear students! Remember to renew your student card sticker if you haven't already! You can renew the sticker at ROTKOs office.
The cost of the sticker is 15€/semester.

If you don't have your student card yet, order it from lapinrotko.fi/en.


KELA tiedottaa

Opiskelija, tarkista viime vuoden tulosi ja palauta liikaa maksettu opintotuki.

Vuoden 2017 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31.5.2018. Opintotuen saaja voi nyt tarkistaa Kelan asiointipalvelusta ennakkotiedot opintotuessa huomioon otettavista vuosituloistaan.

Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Omien vuositulojen ennakkotiedot löytyvät valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

Vuositulojen ennakkotiedot perustuvat esitäytettyjen veroilmoitusten tulotietoihin sekä käytettävissä oleviin tietoihin apurahoista ja ulkomaan tuloista. Verotuksen ennakkotiedoista voi puuttua osittain tai kokonaan tiettyjä tulolajeja, kuten elinkeinotoiminnan tulot ja vuokratulot. Kyselyssä näkyvän tulon määrä voi myös muuttua lopullisessa verotuksessa.

Asiointipalvelun Vuositulot-sivulla olevien tietojen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan, pitääkö hänen palauttaa vuoden 2017 opintotukea. Lain mukaan opiskelija vastaa kuitenkin itse siitä, että hän arvioi vuositulonsa oikein ja että hänen vuositulonsa eivät ylitä vuositulorajaa. Opintotuen tulovalvonta tehdään verotuksessa vahvistettujen tulojen perusteella.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2017, hän voi palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä.
Jos liikaa maksettua tukea ei palauta toukokuun loppuun mennessä, Kela perii tuen ensi keväänä takaisin 7,5 %:lla korotettuna.

Katso kahden minuutin pikaohje Youtubessa.

Opasvideo antaa konkreettiset neuvot omien vuositulojen tarkistamiseen. Usein opiskelijalle on epäselvää, kuinka monen kuukauden opintotuki tulisi palauttaa, jos vuosituloraja ylittyi. Videolla neuvotaan askel askeleelta, miten asian voi selvittää Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla.

---

Hae asumistuen tarkistusta kesätyötulojen takia

Kesätyötulot voivat vaikuttaa yleisen asumistuen määrään. Opiskelijan kannattaa hakea asumistuen tarkistusta heti, kun hänellä on tieto kesätöistä.

Yleinen asumistuki tarkistetaan, jos ruokakunnan tulot suurenevat vähintään 400 euroa tai pienenevät vähintään 200 euroa edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Tarkistushakemus kannattaa tehdä heti, kun kesätöistä on tieto ja työsopimus on allekirjoitettu. Näin tukea ei jouduta perimään myöhemmin takaisin.

Opiskelijan kannattaa hakea tuen tarkistamista erityisesti silloin, jos asumistukipäätöksessä on aiemmin huomioitu tulona vain opintoraha. Jos aiemmassa asumistukipäätöksessä on otettu huomioon myös palkkatuloja, opiskelijan kannattaa ensin tarkistaa asumistukilaskurin avulla, ylittyykö tarkistuksen euroraja. Jos opiskelijalla ei ole kesällä asumismenoja, asumistuki pitää lakkauttaa kesän ajaksi.

Hae tarkistusta verkossa

Tarkistushakemus on kätevintä tehdä verkossa. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. Liitteeksi käy selkeä kännykällä otettu kuva.
Jos opiskelija asuu yksin eikä hänen asumismenoissaan ole muutosta, hakemukseen pitää liittää kuva työsopimuksesta. Jos opiskelija on jo saanut palkkalaskelman, myös kuva siitä pitää liittää mukaan. Kämppäkaverin tai puolison kanssa asuvan tulee ilmoittaa ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot ja liittää mukaan myös tarvittavat liitteet tuloista.

Kun asumistuen tarkistusta haetaan tulojen muutoksen takia, tuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen.

Esimerkiksi jos kesätyöt alkavat
• 1.6., tuki tarkistetaan 1.7. alkaen
• 4.6., tuki tarkistetaan 1.8. alkaen.

Tukea voidaan maksaa tilapäisen poissaolon ajalta
Asumistukea voidaan maksaa tilapäisen poissaolon ajalta vakituisessa asunnossa asumiseen. Jos opiskelija tekee esimerkiksi kesätöitä muualla kuin opiskelupaikkakunnalla ja maksaa edelleen vuokraa vakituisesta asunnostaan, hän voi saada siihen asumistukea 3 kuukauden ajan. Asumistuki lakkautetaan siis muuttoa seuraavan 4. kuukauden alusta. Tukea maksetaan vain yhteen asuntoon kerrallaan.
Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Tuen saamiseen vaikuttavat ruokakunnan jokaisen jäsenen tulot.
Asumistuessa huomioidaan tuloina ruokakunnan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja opintoraha. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona.

Lisätietoja asiakkaille:
Opiskelijan tulojen vaikutus asumistukeen ja opintorahaan
Tulojen vaikutus asumistukeen
Asumistuen tarkistaminen
Kysy opiskelijoiden tuista verkossa
Verkossa > Tulot
Opintotuki Facebookissa
Kysy opintotuesta verkossa
Asumisen tukien palvelunumero 020 692 201 arkisin klo 9−16
Opiskelijan tuet -palvelunumero 020 692 209 ma–pe klo 9–16


Haku Lapin Ammattikorkeakoulu Oy hallituksen opiskelijajäseneksi

Haetaan yhtä (1) varsinaista jäsentä Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Valitun opiskelijaedustajan toimikausi päättyy toukokuussa 2019. Opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki Lapin ammattikorkeakoulussa läsnä olevat tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat. Toivomme hakijoilta hyviä yhteistyötaitoja sekä kiinnostusta ja kykyä opiskelijoiden asioiden ajamiseen vaativassa luottamustehtävässä. Opiskelijakunta järjestää tarvittaessa perehdytyksen tehtävään. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuussa ja kokouksista on toistaiseksi maksettu kokouspalkkiota sekä matkakorvauksia.

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi muun muassa päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä.

Opiskelijakunnalla on lakisääteinen tehtävä valita opiskelijoiden edustaja hallitukseen. Valinta suoritetaan toukokuussa pidettävässä edustajiston kokouksessa ja vahvistetaan sitä seuraavassa yhtiökokouksessa. Valinnasta tiedotetaan suoraan hakijoille sekä opiskelijakunnan tiedotuskanavissa.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään täyttämään tämä lomake.

Tutustu ammattikorkeakoulun hallituksen tehtäviin ammattikorkeakoululaista.

Vastausaikaa on 20.05.2018 klo 23.59 asti.

Lisätietoa tehtävästä antaa hallituksen nykyinen opiskelijaedustaja Heikki Lindroos, heikki.lindroos[at]edu.lapinamk.fi

***

The form is only in finnish, because operating at Lapland UAS board requires fluent skills in finnish language.


Extreme ECTS Run 8.6.

Juokse puuttuvat pisteet kasaan!

Tapahtuma järjestetään Kemissä Kosmoksessa sekä Rovaniemellä Jokiväylällä 8.6.
Tapahtuma järjestetään myös Torniossa, mutta sinne päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Päivän aikana voit suorittaa alojen määrittelemiä opintoja, erityisesti tavoitellen 55 op:tä.

Voit vaikka viimeistellä esseen, suorittaa tentin, saada tukea ja ohjausta opintoihin sekä yleistä ohjausta oparin tekoon.

Päivän aikana tarjoillaan kesäisiä herkkuja grillistä ja iloista yhdessäoloa.


***

Roikkuuko jokin tehtävä? Onko aloittaminen haastavaa? Rakoileeko keskittyminen?

Ilmoittaudu mukaan OPISKELURETRIITTIIN!
Mikä? Sosiaalinen yksinpuurtamistilaisuus, jossa keskitytään yhdessä, kukin omiin oppimistehtäviin
Miksi? Otollinen paikka mm. keskittymiseen ja opiskeluun syventymiseen, itsenäiseen työskentelyyn, joka ei vaadi jatkuvaa vuorovaikuttamista muiden ihmisten kanssa
Milloin? 8.6.2018 kello 9:30-13:30
Missä? Kemi Kosmos ja Rovaniemen Jokiväylä

Ilmoittautumiset 4.6. mennessä
Kemi- Kuraattori Maria Sipilä, maria.sipila[at]lapinamk.fi
Rovaniemi- Kuraattori Tuovi Honkela, tuovi.honkela[at]lapinamk.fi


Muita tiedotteita

Tapahtumia, ilmoituksia, kilpailuita ja muuta hyödyllistä tietoa alla.

Other stuff

Events, notifications, competitions and other useful stuff below.


LUENTO DIGITIETOUDESTA

DIGITAALINEN ASIAKASKOKEMUS JA SEN MERKITYS, MARKO FILENIUS

Aika: 16.5. klo 12.30-14.00
Paikka: Borealis-Sali, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Odotatko asiakkaana laadukasta palvelua ajasta ja paikasta riippumatta? Tässä, nyt ja tehokkaasti - mutta yksilöllisesti?
Tule kuulemaan, miten menestyä monikanavaisessa liiketoiminnassa ja miten luoda unohtumaton asiakaskokemus myös digissä.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy Lapin amk henkilöstölle ja opiskelijoille.


OLL Kampanjoi koululiikuntamuistojen keräämiseksi

Oliko koulun liikuntatunneilla kivaa vai kurjaa? Vaikuttivatko koulun liikuntatunnit myönteisesti tai kielteisesti aikuisiän liikkumiseen?

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) aloittaa kampanjan koululiikuntamuistojen keräämiseksi. OLL haluaa tietää, millaisia kokemuksia ja muistoja eri ikäluokilla on koulun liikuntatunneilta. Millä tavalla koululiikuntakokemukset ovat vaikuttaneet liikkumiseen ja liikuntaan liittyviin asenteisiin myöhemmällä iällä? Kysymykset eivät ole yhdentekeviä, sillä esimerkiksi liikkumattomuuden yhteiskunnalliset kustannukset lasketaan miljardeissa euroissa. Kysymyksiin sisältyy myös yhdenvertaisuuden näkökulma: ovatko oppilaat tasavertaisessa asemassa koulun liikuntatunneilla, ja osataanko kouluissa ottaa huomioon erilaiset taustatekijät tarpeeksi hyvin? Koulun liikuntatuntien ilmapiirillä voi olla valtaisa merkitys etenkin kehittyvän nuoren kehotietoisuuteen ja itsetuntoon.

OLL kutsuu kaikkia ikään katsomatta jakamaan koululiikuntamuistojaan, haastamaan ystävänsä mukaan kampanjaan ja käymään meitä kaikkia koskettavaa keskustelua.

Osallistu keskusteluun somessa aihetunnisteilla #koululiikuntamuisto ja #OLLkuuntelee tai lähetä koululiikuntamuistojasi suoraan liittoon sähköpostiosoitteeseen hannasofia.hardwick[at]oll.fi tai postitse OLL, Lapinrinne 2, 00180 Helsinki.
Keruu jatkuu toukokuun loppuun saakka ja tulokset julkaistaan kesäkuun alussa. OLL hyödyntää keruun aikana jaettuja koululiikuntamuistoja taustamateriaalina hankkeessa, jonka tavoitteena on helpottaa liikunnallisen elämäntavan omaksumista vähän liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.
Koululiikuntamuistot tallennetaan nimettöminä.


Kansainvälisen siivouspäivän kirppis Mondella

Rovaniemen nuorisopalvelut järjestää siivouspäivän kirpparin valtakunnallisena siivouspäivänä, lauantaina 26.5. Nuorisokeskus Mondella.

Siivouspäivänä kuka tahansa voi ryhtyä myyjäksi mutta Monden siivouspäivän myyntipaikat on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille. Jos olet alle 30 vuotias ja haluat tulla myymään itsellesi tarpeetonta tavaraa, voit varata itsellesi 60x 120cm pöytätilaa ilmaiseksi. (Muilta 5€ pöytä). Pöydän lisäksi voi halutessaan itse tuoda esimerkiksi pienen vaaterekin tai laatikon tavaroiden myymiseen. Kirpparilla voi myydä itsella vanhaa ja tarpeetonta tavaraa tai vaatetta sekä itse valmistamiaan tuotteita.

Tapahtumassa toimii myös kierrätyspiste, josta voi hakea itselleen puuttuvia kodin tavaroita, vaatteita ym. Tule katsomaan löytyisikö jotain sinun kotiisi ja tuo samalla kierrätykseen jotain mistä voisi olla hyötyä jollekin toiselle!

Päivän aikana kahvia, herkkuja ja muita virvokkeita myy Pop up kahvila.

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Tilaan on esteetön kulku.

Paikkavaraukset: ma 21.5. mennessä osoitteeseen henrietta.tapio[at]rovaniemi.fi
Pöydän voi tulla täyttämään lauantaina 26.5. klo 12 alkaen. Muistakaa varata mukaan käteistä vaihtorahoiksi.

Lisätietoja: Nuorisotoiminnan koordinaattori, Henrietta Tapio 040 7167693


ANNA PALAUTETTA MIELENTERVEYSPÄIVÄN KAMPANJASTA

Opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanja päättyi viime viikolla ja nyt on palautteenannon aika. Saatu palaute otetaan huomioon tulevien Opiskelijoiden mielenterveyspäivien järjestämisessä ja koko kampanjakonseptin kehittämisessä.

Linkin palautekyselyyn löydät TÄSTÄ

Tässä vielä linkki videoon, jossa tunnelmakuvia Opiskelijoiden mielenterveyspäivästä.


SYYSVAELLUS Norjaan 25.8.–1.9.2018

[FI]

Oulun yliopiston partiolippukunnan SOOPA kutsuu myös ammattikorkeakoulun opiskelijoita mukaan perinteiselle syysvaellukselle.

MITÄ? Ikimuistoinen vaellus jylhissä tunturimaisemissa ja vuonojen rannalla
MISSÄ? Lomsdal-Vistenin ja Børgefjellin kansallispuistot, Norja. Vindelfjällen/Hemavan, Ruotsi
MILLOIN? 25.8.–1.9.2018
MITÄ MAKSAA? 95 euroa

Ilmoittautuminen ja lisätiedot vaellukselle Soopan nettisivuilta

***

[EN]

AUTUMN HIKE to Norway 25.8.–1.9.2018

We invite also students of the University of applied science to join the Oulu University Scout Troop SOOPA on our traditional Autumn Hike.

WHAT? Amazing autumn hike in fjells and fjords of Scandinavia
WHERE? Lomsdal-Visten and Børgefjell National Parks, Norway. Hemavan/Vindelfjällen, Sweden
WHEN? 25.8.–1.9.2018
PRICE? 95 euros

More info and the sign-up form the website


Hostellimajoitus opiskelijahintaan

Saitko kesätöitä pääkaupunkiseudulta? Forenom laski kesän hinnat alhaisiksi opiskelijoille.

Uusi Forenom Hostel Helsinki Kutomotie sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä, hyvien yhteyksien päässä kaupungin keskustasta. Hostellissa ei ole dormihuoneita, vaan huoneet ovat yksityisiä. Suihkut, wc:t ja keittiöt ovat majoittujien yhteiskäytössä. Mukaasi tarviset vain henkilökohtaiset tavarasi - huoneista löytyy säilytystilaa ja ruokailuun tarvittavat välineet. Talo tarjoaa myös liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen. Wi-Fi on tietysti ilmainen!

Opiskelijahinnat 1.5.-31.8.2018
19,9/vrk/1hh Ei minimikestoa (sis. alv 10%)
TAI
550€/kk/1hh majoituksen kestäessä 2-4kk (sis. alv 10%)

VARAAMINEN
Voit laittaa sähköpostia osoitteeseen reservations[at]forenom.com
tai soittaa numeroon 020 198 3420.
Voit tehdä varauksen myös Forenomin chat-palvelussa, osoitteessa www.forenom.com.
Varausta varten Forenom tarvitsee nimesi, henkilötunnuksesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Lisäksi varausta varten tarvitset voimassaolevan opiskelijakortin.

Lisätietoja voit kysyä info[at]forenom.com tai 020 198 3420


Kesän aloitus- Piknik 23.5.

KeToSOK ry

Kemi

23.5.

KeToSOK facebookissa


Follow us on social media!

Facebook
Instagram