Edunvalvonta

"Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.  Opiskelijakunnan tehtävänä  on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen." 

Ammattikorkeakoululaki 41 § (932/2014)

Opiskelijakunta valvoo paikallisesti opiskelijoiden etua opiskeluympäristössä. ROTKOon voi ottaa yhteyttä, jos opiskelija kohtaa ongelmia esimerkiksi opetuksen suhteen. ROTKO on opiskelijoiden ”äänitorvi”, sillä yksittäisen opiskelijan ääni ei kuulu niin hyvin, kuin organisaation jossa on yli kaksi tuhatta opiskelijaa.

Mitä on edunvalvonta?

Opiskelijakunnan toiminta ei aina näy ulospäin

Edunvalvonta on paljon muutakin kuin mielenosoituksia tai huutelua sosiaalisessa mediassa. Opiskelijakunta on aktiivisesti yhteydessä Lapin AMKn johtoportaaseen ja keskustelee heidän kanssaan asioista, mitä koulussa oikeasti tapahtuu. Opiskelijakunta jalkautuu opiskelijoiden keskuuteen keskustelemaan, vaihtamaan mielipiteitä ja erityisesti kuuntelemaan mitä opiskelijoilla on sanottavaa. Näin pystytään varmistamaan, että opiskelijoiden ääni todella kuuluu.

Opiskelijakunta tekee paljon työtä edunvalvontaan ja opiskelijoiden hyvinvointiin, mutta kaikki tehty työ ei aina näy suoranaisesti opiskelijalle. Edunvalvonta onkin suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä.  Vaikutukset ja muutokset tapahtuvat esimerkiksi opettajien toteuttamina opiskelijakunnan aloitteesta.

Vaikuttamistyötä ja opiskelijoiden edunvalvontaa tehdään paljon myös Lapin AMKn ovien ulkopuolella. Otamme kantaa kansallisiin asioihin, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin.

Edustukset

Lapin AMK OY hallitus
Oona Löytänen

LUC lisätyöryhmä:
Johto- ja sääntelytyöryhmä
Oona Löytänen,
varalla Aarne Isometsä

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Yleis- ja henkilöstöhallinto
Elina Holm
varalla Tuomas Porkka

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Taloushallinto
Tuomas Porkka
varalla Oona Löytänen

LUC kehittämisohjelma:
Kielikeskus-työryhmä
Emma Petäsnoro
varalla Joonas Pitkänen

TKI-työryhmä
Dilixiati Bolati
varalla Tuomas Porkka

Hyvinvoinnin ja ohjauksen työryhmä
Joonas Pitkänen, Noora Auer

DAS Hallitus
Jeanette Tammela

Lapin korkeakoulun kirjaston ja
palvelukeskuksen johtokunta
Juuso Lehtinen
varalla Heidi Ruonavaara

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Infran kehittäminen
Pekka Sonninen
varalla Elina Holm

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Tutkimus- ja TKI-palveluiden kehittäminen
Dilixiati Bolati
varalla Tuomas Porkka

LUC lisätyöryhmä: Hallinnon rakennetyöryhmä
 - Yhteiskuntasuhteet, viestintä ja markkinointi
Ella Mäkinen
varalla Dilixiati Bolati

LUC lisätyöryhmä: Opiskelija- ja opintohallinto-
palveluiden kehittämisen ohjausryhmä
Pekka Sonninen
varalla Ella Mäkinen

LUC lisätyöryhmä: Opintopolkujen ja opintojen
sisältöjen kehittämisen työryhmä
Oona Löytänen
varalla Joonas Pitkänen

EXAM-projektit -työryhmä
Joonas Pitkänen
varalla Ella Mäkinen

Tuudo-työryhmä
Pekka Sonninen
varalla Oona Löytänen

Opetuksen kehittämisen työryhmä
Oona Löytänen
varalla Joonas Pitkänen

Tutkintolautakunta
Martti Holopainen

Suomi 100
Tuomas Porkka