Edustajisto

Edustajisto on opiskelijakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin, joka koostuu 15-9 varsinaisesta jäsenestä. Edustajisto valvoo opiskelijoiden etuja tekemällä suurimmat opiskelijakuntaa koskevat päätökset. Edustajistokausi on yksi kalenterivuosi. Edustajisto kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa kokoukseen päättämään hallituksen valmistelemista asioista. Virallinen kokouskieli on suomi.

Edustajisto valitsee vuosittain vaihtuvan hallituksen toteuttamaan ROTKOn operatiivista toimintaa. Edustajiston tehtävä on valvoa hallituksen toimintaa ja varmistaa toiminnan olevan strategian ja toimintasuunnitelman mukaista. Edustajistoa johtaa edustajiston keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Lisäksi edustajiston jäsenet osallistuvat aktiivisesti ROTKOn työskentelyyn.

Voit ottaa yhteyttä edustajistoon sähköpostilla edustajisto(at)lapinrotko.fi

Image

Pekka Sonninen
Edustajiston puheenjohtaja
pekka.sonninen(at)lapinrotko.fi

Johanna Koivuniemi
Varapuheenjohtaja

Tony Vuorinen
Jenna Laitila
Katri Petäsnoro
Jyri Laitamaa
Saara Hannula
Anniina Kumpula
Mikko Saviaro
Eveliina Kallunki
Aarni Lipponen
Niina Jurva
Arttu Rekonen