Hae mukaan toimintaan!

Oheisesta lomakkeesta pääset hakemaan ROTKOn hallitukseen vuodelle 2019, Domus Arctica - säätiön sr hallitukseen sekä Lapin ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan.

HAKULOMAKE

ROTKOn hallituksen toimenkuva

Hallitus on opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta vastaava elin, joka toimeenpanee edustajiston päätökset ja edistää opiskelijoiden edunvalvontaa. Hallituksen puheenjohtaja toimii toiminnanjohtajan esimiehenä.

Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa, joiden hoitamisen lisäksi hallitus edustaa opiskelijakuntaa valtakunnallisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Hallitus seuraa korkeakoulukentän tapahtumia niin omassa oppilaitoksessa kuin valtakunnallisesti sekä tiedottaa, raportoi ja ottaa kantaa.

Hallituksen jäsenen tulee olla opiskelijakunnan varsinainen jäsen, joten huolehdithan ennen hakemuksen jättämistä siitä, että sinulla on voimassa oleva opiskelijakortti.

Domus Arctica-säätiö sr

ROTKO hakee Rovaniemen jäsenistöstään edustajaa nimitettäväksi opiskelija-asuntosäätiö Domus Arctican kymmenpaikkaiseen hallitukseen toimikaudeksi 2019 DASin sääntöjen mukaisesti.

ROTKOn edustajisto valitsee edustajan järjestäytymiskokouksessaan. ROTKOn edustajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Lapin AMKn tutkintolautakunta

Edustajan toimikausi on määräaikainen.

Ammattikorkeakoululain 19 §:
"Opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta tai vastaava muu toimielin.
Tutkintolautakuntaan tai vastaavaan muuhun toimielimeen kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus.
Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija."